Økonomisk metode

Økonomisk metode

Denne bog udkom på Hans Reitzels forlag i 2017 og henvender sig til faget Økonomisk metode på finansøkonomuddannelsen, men kan anvendes af alle, der skal arbejde med kvalitative og kvantitative data og projektskrivning.

KeHaTools anvendes ikke specielt meget i bogen, men nedenfor er der en række videoer, som viser, hvorledes man kan anvende Word, Excel mv. i sin projektskrivning og databehandling.(Det er ikke alle kapitlerne, hvor dette er relevant!)

De anvendte data er i dette Excel-ark.

(Hvis videoen ikke åbner, på prøv at åbne den på et nyt faneblad!)

Kapitel Video  
5 Figurer og tabeller i Word  
5 Referencer og litteraturliste i Word  
8 Kvantitativ databehandling af ikke-numeriske data  
9 Kvantitativ databehandling af tværsnitsdata  
10 Kvantitativ databehandling af tidsserier, indekstal og vækstrater  
     
     
     

Sidst opdateret af KH: 26-06-2017