Noter i matematik og naturfag

I min tid som gymnasielærer (1991-1998) bedrev jeg (delvist sammen med Jørgen Iversen) en række noter til gymnasiets matematik- og naturfag-undervisning.

Didaktikken er lidt unk, dvs. stoffet fremstilles ofte i en anden rækkefølge og på en anden måde end i gængse lærebøger, og mange af beviserne er anderledes.

Matematik, B-niveau (det gamle obligatoriske niveau
1: Basis 2: Trigonometri 3: Analytisk geometri
4: Exp, pot og log 5: Differentialregning 6: Rentesregning
7: Ligninger, polynomier og asymptoter 8: Funktioner 9: Sandsynlighedsregning
Matematik, A-niveau (det gamle høje niveau)
1: Integraler 2: Plangeometri og vektorer 3: Differentialligninger
4: Rumgeometri 5: Kurver Kryptologi (valgfrit emne)
Naturfag
1: Introduktion 2: Kemi 3: Vækstmodeller
     
Kogebog i Excel + filer    

Sidst opdateret af KH: 18-10-2005