Anvendt statistik - for de finansielle uddannelser, 2. udgave

Anvendt statistik, 2. udgave

Denne bog udkom på Hans Reitzels forlag i 2017 og henvender sig til faget statistik (obligatorisk og valgfag) på de finansielle uddannelser: Finansøkonom, Finansbachelor og Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning.

Her er et link til et Excel-ark, der indeholder de anvendte data i bogens eksempler.

Nedenfor er der links til videoer (hosted på YouTube) og PowerPoints, der beskriver, hvorledes man anvender KeHaTools til at gennemregne eksemplerne i bogen. (Dette er ikke relevant for kapitlerne 2, 5, 16 og 17, hvorfor der ikke er videoer eller PowerPoints).

(Hvis videoen ikke åbner, på prøv at åbne den på et nyt faneblad!)

Kapitel Video PowerPoint
1. Beskrivende statistik Kapitel 1 Kapitel 1
2. Indlendende sandsynlighedsteori - -
3. Konfidensintervaller I Kapitel 3 Kapitel 3
4. Konfidensintervaller II Kapitel 4 Kapitel 4
5. Hypotesetest - -
6. Hypotesetest for populationsparametre Kapitel 6 Kapitel 6
7. Bivariate data og korrelation Kapitel 7 Kapitel 7
8. Simpel lineær regression Kapitel 8 Kapitel 8
9. Multipel lineær regression Kapitel 9 Kapitel 9
10. Tidsserier Kapitel 10 Kapitel 10
11. Beskrivende statistik II Kapitel 11 Kapitel 11
12. Stikprøveudvælgelse Kapitel 12 Kapitel 12
13. Behandling af spørgeskemaer Kapitel 13 Kapitel 13
14. Goodness-of-fit-tests Kapitel 14 Kapitel 14
15. Variansanalyse Kapitel 15 Kapitel 15
16. Videregående sandsynlighedsteori - -
17. Stokastiske variable - -
18. Diskrete fordelinger Kapitel 18 - del 1 Kapitel 18
  Kapitel 18 - del 2  
19. Kontinuerte fordelinger og normalfordelingen Kapitel 19 Kapitel 19
A. Kombinatorik Appendiks A Appendiks A

Sidst opdateret af KH: 26-06-2017